Quintessence - een steuntje in de rug
 

Na jarenlang voltijds remedial teaching, bijles, huiswerkbegeleiding en coaching (o.a. voor PGB-houders) te hebben verzorgd, bouwt Quintessence – een steuntje in de rug af.


Quintessence – een steuntje in de rug biedt nu nog:

  • Remedial teaching voor basisschoolleerlingen met een verwijzing van een GZ-psycholoog (beperkt aantal) – dus geen bijles meer.

  • Bijles voortgezet onderwijs

o Vmbo tot eindexamen
o Havo/VWO t/m derde klas

  • Ondersteuning bij structureren, plannen, leerstrategieën, samenvatten, overzicht krijgen over de lesstof etc. voor leerlingen voortgezet onderwijs tot het eindexamen.

  • Ondersteuning (praktisch, niet psychologisch) voor leerlingen die – om welke reden dan ook – de motivatie of moed om naar school te gaan hebben verloren, tot het eindexamen.

Voor meer informatie en tarieven, stel uw vraag per e-mail: