Quintessence - een steuntje in de rug
 
Quintessence – een steuntje in de rug biedt:

Remedial teaching rekenen voor basisschoolleerlingen, alleen met een verwijzing van een GZ-psycholoog.

Bijles voortgezet onderwijs, met name wiskunde, voor
  • Vmbo tot eindexamen
  • Havo/VWO t/m derde klas

Motto
ls er geen vraag is van de leerling zelf, heb ik als begeleider niet veel te bieden. Remedial teaching en bijles hebben dus alleen zin als de leerling er zelf behoefte aan heeft.

Vertrouwen is de basis van het leerproces.

Voor meer informatie en tarieven, stel uw vraag per e-mail: