Op welke manier ?

Quintessence - een steuntje in de rug

biedt vijf mogelijkheden van begeleiding:

Voor leerlingen van het basisonderwijs:

  • Remedial teaching
  • Begeleiding dyscalculie

Voor leerlingen van het Voortgezet Onderwijs:

  • Individuele begeleiding (bijles)
  • Huiswerkbegeleiding in kleine groepjes

Voor kinderen en jong volwassenen:

  • Coaching

 

Quintessence biedt geen Cito-training of bijlessen voor leerlingen in de laatste jaren van het basisonderwijs.